RİSK MED Akademi

Anasayfa > RİSK MED AKADEMİ İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Programı
 Anasayfa    Hakkımızda    Uzman Görüşü    Mevzuat    Dokümanlar    Bağlantılar    Referanslar    İletişim    Uzmanlık deneyim ekip çalışması RİSK MED
RİSK MED AKADEMİ İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Programı E-posta Yazdır

RİSK MED AKADEMİ olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Eğitim Kurumu Yetki Belgesi almış ve İş Güvenliği Uzmanlığı eğitimlerini gerçekleştirmeye hak kazanmış bulunuyoruz. 4857 sayılı İş Yasası'nın 81. maddesine göre; sanayiden sayılan ve en az 50 işçi çalıştıran işverenler, iş güvenliği uzmanı görevlendirmek zorundadırlar.

İş Yasası'nın 81. maddesine göre çıkarılmış olan "İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik" 27 Kasım 2010 tarih ve 27768 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelikte iş güvenliği uzmanlığı ile ilgili kriterler ve uygulama esasları aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

İş güvenliği uzmanı sertifikası alabilmek için; mühendis, mimar veya teknik eleman (teknik öğretmeler ile üniversitelerin fen veya fen-edebiyat fakültelerinin fizik veya kimya bölümleri ve iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları) olmak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan "Eğitim Kurumu Yetki Belgesi" almış olan kuruluşların düzenledikleri eğitimlere katılmak ve eğitim katılım belgesi almak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yaptırılacak sınavda 100 puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almak gereklidir.

İlgili Yönetmelik gereği; iş güvenliği uzmanları (A), (B) ve (C) olmak üzere üç grupta sınıflandırılmaktadır.

 • (A) sınıfı iş güvenliği uzmanı sertifikasına sahip olanlar, az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde,
 • (B) sınıfı iş güvenliği uzmanı sertifikasına sahip olanlar, tehlikeli ve az tehlikeli sınıflarında yer alan işyerlerinde,
 • (C) sınıfı iş güvenliği uzmanı sertifikasına sahip olanlar, az tehlikeli sınıfında yer alan işyerlerinde,

görev yapabileceklerdir.

Yönetmelik gereği (A), (B), (C) sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı eğitim programları; 180 saat teorik ve 40 saat uygulama olmak üzere toplam 220 saatten az olamaz. Teorik eğitimlerin en fazla yarısı uzaktan eğitim olarak verilebilmektedir. Buna göre 180 saatlik teorik eğitimin 90 saati (15 gün) örgün (yüz yüze) ve kalan 90 saati ise uzaktan eğitim şeklinde gerçekleştirilebilecektir.

40 saat (5 gün) süreli uygulama eğitimi ise, iş güvenliği uzmanı bulunan bir işyerinde yapılabilecektir. Eğitim programları, RİSK MED gibi yetkili eğitim kurumları tarafından on iş günü öncesinden Bakanlığa onaylanmak üzere bildirilecektir.

İş güvenliği uzmanları, girdikleri ilk sınavda başarılı olamamaları durumda bir sınav hakları daha bulunmaktadır. Ancak, iki sınavda da başarılı olamayanlar yeniden eğitim programına katılmak zorundadır.

İş Güvenliği Uzmanlığı eğitimine katılabilmek için mühendis, mimar ve teknik elemanların aşağıda belirtilen belge ve bilgiler ile başvuruda bulunmaları gereklidir.

 • Başvuru yapılan eğitim kurumuna hitaben yazılan ve adayın sınıfına göre hangi iş güvenliği uzmanlığı programına katılacağını belirten ve T.C. kimlik numarası ile iletişim bilgilerini içeren başvuru yazısı,
 • Adayın mühendis, mimar veya teknik eleman olduğunu gösteren diploma veya mezuniyet belgesi,
 • (A) sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı eğitim programına katılacaklar için (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve bu belgeyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını gösteren belge,
 • (B) sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı eğitim programına katılacaklar için (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve bu belgeyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını gösteren belge,
 • İş Güvenliği Uzmanlığı yenileme eğitim programlarına katılacaklar için geçerli mevcut belge.

İş güvenliği uzmanları, belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek bilgi yenileme eğitimine katılmak zorundadırlar. İş Güvenliği Uzmanlığı yenileme eğitimlerinin süresi toplam 30 saatten az olamaz.

RİSK MED AKADEMİ İş Güvenliği Uzmanlığı eğitimlerine katılarak, aşağıda belirtilen imkanlardan sizde yararlanabilirsiniz.

 • Konusunda deneyimli, uygulama içinde olan geniş bir eğitmen kadrosu
 • Her türlü termal konforun sağlandığı modern eğitim merkezi
 • Ergonomik masa ve koltuklar
 • Uluslararası kriterlere uygun gelişmiş uzaktan eğitim sistemi
 • Videolarla desteklenmiş, sesli eğitim dokümanları
 • İçerik ve görsel açıdan zengin sunumlar
 • Güncel mevzuat bilgilerine ulaşma imkanı
 • Eğitim başı ve sonunda değerlendirme testleri
 • Her konunun başında ve sonunda deneme sınavı
 • Görüntülü ve sesli senkron (eş zamanlı) eğitim uygulaması
 • Anında çözüm ve teknik destek imkanı
 • Her katılımcıya 400 sayfalık "İş Güvenliği Temel Bilgiler Kitabı"
 • Her katılımcıya RİSK MED AKADEMİ defter ve kalemi
 • Soru ve sorunlarınıza yeterli açıklıkta cevaplar
 • RİSK MED AKADEMİ'ye özgü örnek olay tartışmaları ve grup çalışmaları
 • Ev yapımı sıcak ve taze börek, boğaca, kek, çay, kahve ikramı
 • Mezunlarımıza çalışma hayatında da bilgi ve deneyim desteği
 • Mezunlarımıza güncel gelişmelerin aktarıldığı e-bülten aboneliği
 • Uygun eğitim ücreti ve kredi kartlarına vade farksız 6 taksit imkanı